Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Cấu trúc site

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tin nổi bật
Hành trình về Côn Đảo anh hùng (10/04/2014)

Thực hiện chương trình hành động Năm thanh niên tình nguyện 2014; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2014), hướng tới kỷ niệm 39 năm ngày Chiến thắng 30/4 và 128 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014). Đoàn Thanh niên Sở Tài chính Đồng Tháp tổ chức hành trình về Côn Đảo anh hùng. Chuyến đi diễn ra từ 03/4 đến 07/4/2014
Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước (03/04/2014)

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước (sau đây gọi tắt là “Chỉ thị số 27/CT-TTg”), Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 4043/BTC-ĐT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quán triệt và khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công văn nêu rõ:

Liên Bộ Tài chính-Công Thương điều hành giá xăng dầu   (01/04/2014)
Thông báo bán đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất Trung tâm giống Thủy sản tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh   (31/03/2014)
Hoạt động chào mừng ngày 08/3 của phụ nữ Sở Tài chính Đồng Tháp   (10/03/2014)
Họp mặt ngành Tài chính 8 tỉnh và Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX   (25/02/2014)
Tin hoạt động
Công nhận đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2013 (26/02/2014)


Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2013   (26/02/2014)
Tập thể CBCC Sở Tài chính giúp đỡ trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt “nhân Tháng hành động vì trẻ em”   (26/06/2013)
Trao đổi nghiệp vụ
Những điểm lưu ý khi khai hải quan điện tử (12/03/2014)

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 22/2014/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan điện đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, trong đó có một số điểm đáng lưu ý như sau:

Cách xác định trị giá hải quan của hàng XNK   (06/03/2014)
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước   (17/02/2014)
Tin tức khác
Hướng dẫn các chính sách mới về thuế (03/03/2014)

Ngày 27/02, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 586/TCT-CS để tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính tại Thông tư 219/2013/TT-BTC và Nghị định 209/2013NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

Tiêu chuẩn Thẩm định giá tài sản vô hình   (08/02/2014)
Đánh giá lại mức độ rủi ro doanh nghiệp XNK   (11/12/2013)

Điểm báo Ngành

Điểm báo ngày 11/4/2014

Điểm báo ngày 08/4/2014

Điểm báo ngày 07/4/2014

Điểm báo ngày 04/4/2014

Điểm báo ngày 03/4/2014

Văn bản pháp quy mới

V/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Công văn số 1669/BTC-HCSN ngày07/02/2014 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài, dự án KH & CN

Quyết định số 12/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 Quy định mức chi bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành

Công văn số 1267/BTC-ĐT V/v thanh toán vốn đầu tư theo quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ

Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn việc xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng TSNN

Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các sự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 Ban hành Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 Ban hành quy định về thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước

Thông tư 199/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của bộ tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Thông báo

V/v khuyến nghị một số biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn thư điện tử giả mạo

V/v báo cáo tình hình quản lý, xử lý tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2013.

V/v thực hiện Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Mời họp về việc triển khai Kế hoạch thực thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

V/v kế hoạch kiểm tra công tác khóa số cuối năm 2013 và tình hình quản lý điều hành ngân sách huyện, xã quí I/2014.