Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Cấu trúc site

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tin nổi bật
Nghị định hướng dẫn Luật đấu thầu 2013 (09/07/2014)

Nhằm tạo khung pháp lý thực hiện Luật đầu thầu 2013 có hiệu lực từ 1/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn việc lựa chọn nhà thầu.
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PCCC CÔNG SỞ VÀ GIA ĐÌNH (04/07/2014)

Các kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chửa cháy và cách sử dụng bình chửa cháy an toàn được trình bày trong Hội nghị.

Một số điều chỉnh trong chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.   (25/06/2014)
Thủ tướng chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2015   (17/06/2014)
Bộ Tài chính công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu năm 2014   (26/05/2014)
Bộ Tài chính áp trần giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi   (22/05/2014)
Tin hoạt động
Đại hội chi đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2014-2017. (16/06/2014)

Ban chấp hành chi đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2014-2017 đã đưa ra khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ là “Tuổi trẻ Sở Tài chính đoàn kết, thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện” và đưa ra 12 chỉ tiêu để phấn đấu.

Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2014   (02/06/2014)
Tập thể CBCC Sở Tài chính giúp đỡ trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt “nhân Tháng hành động vì trẻ em”   (26/06/2013)
Trao đổi nghiệp vụ
Thủ tục mới về đăng ký giảm trừ gia cảnh (24/06/2014)

Bộ Tài chính vừa công bố 2 thủ tục hành chính (TTHC) kèm theo Quyết định 1378/QĐ-BTC trong lĩnh vực quản lý thuế thu nhập cá nhân.

Hướng dẫn in tờ khai theo thông tư 22/2014/TT-BTC   (09/05/2014)
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự   (08/05/2014)
Tin tức khác
Siết chặt hoạt động công ty tài chính (14/05/2014)

Ngày 07/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

Các hộ nghèo, hộ chính sách sẽ được hỗ trợ tiền điện   (08/05/2014)
Quy trình gia hạn nộp thuế với hàng XNK   (22/04/2014)

Điểm báo Ngành

Điểm báo ngày 16/7/2014

Điểm báo ngày 15/7/2014

Điểm báo ngày 11/7/2014

Điểm báo ngày 09/7/2014

Điểm báo ngày 03/7/2014

Văn bản pháp quy mới

Thông tư số 73/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp

Thông tư số 57/2014/TT-BTC ngày 06/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 50/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Thông tư số 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30/5/2014 hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Công văn 5167/BTC-ĐT ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2014

Công văn 4571/BTC-ĐT ngày 10/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thanh toán quyết toán vốn TPCP thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Thông tư 34/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông báo

V/v Hướng dẫn trình tự, thủ tục báo cáo kê khai tài sản phục vụ công tác quản lý dự án.

V/v hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2015

V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

V/v báo cáo tình hình thực hiện các chế độ, chính sách 6 tháng đầu năm 2014.

V/v góp ý dự thảo quy định mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và phân cấp nhiệm vụ chi hỗ trợ đối với ngân sách địa phương các cấp