Báo cáo tình hình nợ công

null Báo cáo kết quả thực hiện vay và trả nợ của chính địa phương năm 2018 - 2019

Trang chủ Báo cáo tình hình nợ công

Báo cáo kết quả thực hiện vay và trả nợ của chính địa phương năm 2018 - 2019

STT

 Tên báo cáo

 Năm báo cáo

 Số văn bản công bố

 Ngày công bố

 Đường dẫn toàn văn

1

V/v báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2019

2019

325/STC-QLNS

20/2/2020

325/STC-QLNS

2

Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương 06 tháng đầu năm 2019

2019

325/STC-QLNS

20/2/2020

File excel số liệu

3

Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2019

2019

325/STC-QLNS

20/2/2020

File excel số liệu

4

V/v báo cáo kết quả thực hiện vay và trả nợ của chính địa phương năm 2018

2018

330/STC-QLNS

14/2/2019

330/STC-QLNS

5

Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương 06 tháng đầu năm 2018

2018

330/STC-QLNS

14/2/2019

File excel số liệu

6

Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2018

2018

330/STC-QLNS

14/2/2019

File excel số liệu

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:8080