Xuất bản thông tin

null Sở Tài chính tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2021

Trang chủ Bản tin cải cách hành chính

Sở Tài chính tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2021

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành và phù hợp với chỉ tiêu biên chế được giao. Năm 2021, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức của cơ quan đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt thực hiện, tuy nhiên do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid -19 nên chưa triển khai thực hiện theo Kế hoạch. Đến ngày 16 tháng 4 năm 2022, Hội đồng tuyển dụng công chức Sở Tài chính đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức với hơn 20 ứng viên tham gia dự thi.

       Cuộc thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình quy định và có sự giám sát của cơ quan chuyên môn Sở Nội vụ; Các ứng viên trãi qua 02 vòng thi, sau khi đạt các môn thi của vòng 01 (Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học), các ứng viên sẽ thi vòng 02 với môn nghiệp vụ chuyên ngành.

          Qua các vòng thi nhằm tuyển chọn những ứng viên có đủ điều kiện, trình độ chuyên môn, phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao để bổ sung kịp thời nguồn lực, đội ngũ kế thừa của cơ quan tài chính trong thời gian tới./.  

        Kim Dung

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1