Xuất bản thông tin

null Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2021

Trang chủ Thông tin giá cả thị trường

Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2021

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2021 giảm 0,11% so với tháng trước; tăng 3,23% so cùng kỳ năm trước; so với tháng 12 năm trước tăng 1,19% và tăng 1,72% so với bình quân cùng kỳ năm 2020. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 5 nhóm tăng, 4 nhóm giảm và 2 nhóm ổn định so với tháng trước. Các nhóm tăng gồm: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,11%; May mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,04%; Thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,02%; Giao thông tăng 0,70%; Văn hoá giải trí du lịch tăng 0,01%. Các nhóm giảm gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,36%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,34%; Bưu chính viễn thông giảm 0,12%; Hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,12%.

Xem và tải về

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1