Kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán

null V/v Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh tháng 5/2022

Số ký hiệu:
107/BC-UBND
Ngày ký:
26 thg 5 2022 - 00:00:00
Người ký:
Phạm Thiện Nghĩa
Trích yếu:
V/v Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh tháng 5/2022
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Phân loại:
Tập tin đính kèm:
Tải về Tập tin đính kèm

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu