Thông tin giá theo tháng

null Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 7 năm 2020

Trang chủ Thông tin giá tháng

Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 7 năm 2020

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2020 tăng 0,29% so với tháng trước; so với tháng 12 năm trước tăng 0,47% và tăng 4,57% so cùng kỳ năm trước.  Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 07 nhóm tăng so với tháng trước: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,03%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,03%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 1,01%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,08%; Giao thông tăng 4,34%; Hàng hoá dịch vụ khác tăng 0,41%; Bưu chính viễn thông tăng 0,1%. Riêng nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,41%. Các nhóm còn lại ổn định. Chỉ 

Xem và tải về

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1