VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2238 /STC-QLNS 16/09/2020 V/v giảm kinh phí dự toán năm 2020 của Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp
2 2236/STC-HCSN 16/09/2020 V/v cung cấp danh sách
3 2235/STC-QLNS 16/09/2020 V/v góp ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND Tỉnh về quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai
4 2234/STC-QLG.CS 16/09/2020 V/v xin chủ trương mua phần mềm quản lý bệnh viện tại Bệnh viện Phổi
5 2233/STC-QLG.CS 16/09/2020 V/v thanh lý xe ô tô cứu thương của Trung tâm y tế huyện Châu Thành.
6 2232 /STC-TCDN 16/09/2020 V/v phương án tài chính tháo gỡ khó khăn dự án khắc phục ô nhiễm bãi rác huyện Lấp Vò
7 2231 /STC-TCDN 16/09/2020 V/v báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2019 của DNNN và DN có vốn nhà nước
8 2230/STC-TCDN 16/09/2020 V/v chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cấp nước Tân Mỹ tại xã Tân Hòa, huyện Lai Vung của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hạnh Nhân
9 2229 /STC-TCDN 16/09/2020 V/v chi phí thuê đơn vị tư vấn xác định GTDN và tư vấn thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp
10 2228/STC-QLNS 16/09/2020 V/v đề nghị phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện theo Nghị định số 08/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ, bổ sung (lần 2) đợt 3 năm 2020 trên địa àn tỉnh Đồng Tháp
11 2226/STC - HCSN 16/09/2020 V/v bổ sung kinh phí hoạt động không thực hiện tự chủ năm 2020 của Văn phòng UBND
12 2225 /STC-HCSN 16/09/2020 V/v hướng dẫn thanh toán kinh phí đào tạo
13 2224 /STC-HCSN 16/09/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết, Tờ trình quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 2224 /STC-HCSN 16/09/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết, Tờ trình quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 2223 /STC-HCSN 16/09/2020 V/v nguồn kinh phí tổ chức Tọa đàm tình hình kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 2222/STC-QLG.CS 16/09/2020 V/v bán đấu giá cơ sở nhà đất thuộc UBND thị xã Hồng Ngự quản lý
17 2221/STC-QLG.CS 16/09/2020 V/v bán đấu giá cơ sở nhà đất thuộc UBND thị xã Hồng Ngự quản lý
18 2220/STC-QLG.CS 16/09/2020 V/v bán đấu giá cơ sở nhà đất thuộc UBND thị xã Hồng Ngự quản lý
19 2218/STC-QLG.CS 16/09/2020 V/v điều chuyển cơ sở nhà đất thuộc UBND thị xã Hồng Ngự quản lý
20 2216/STC-HCSN 16/09/2020 V/v kinh phí soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư