VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2182/STC-QLG&CS 10/09/2020 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Thương mại Ngọc Hà
2 2181 /STC-HCSN 10/09/2020 V/v hoàn ứng kinh phí thực hiện Dự án 513
3 2180 /STC-HCSN 10/09/2020 V/v góp ý kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2021 và các năm tiếp theo
4 2179/STC-HCSN 10/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm giai đoạn 2021-2025
5 2178 /STC-QLNS 10/09/2020 V/v gia hạn dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân Tỉnh về hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên giai đoạn 2021-2025.
6 2176 /STC-QLG.CS 10/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hệ thống máy chủ phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
7 2175/STC-QLG.CS 10/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hệ thống máy chủ phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Phổi
8 2175/STC-QLG.CS 10/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hệ thống máy chủ phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Phổi
9 2174/STC-QLG.CS 10/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 08 xã biên giới
10 2173 /STC-QLG.CS 10/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hệ thống máy chủ phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện Tam Nông
11 2171/STC-QLG.CS 10/09/2020 V/v xin chủ trương mua trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp
12 2170/STC-QLG.CS 10/09/2020 V/v phê duyệt phương án xử lý tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ Nhà nước
13 2169/STC-QLCS.G 10/09/2020 V/v cho ý kiến về tài sản công
14 2168/STC-QLG.CS 10/09/2020 V/v tham mưu phương án xử lý tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ Nhà nước
15 2166/STC-QLG.CS 10/09/2020 V/v Đề án tài sản công vào mục đích cho thuê và kinh doanh của Cơ sở Điều trị nghiện tỉnh Đồng Tháp
16 2164/STC-QLG&CS 10/09/2020 V/v ý kiến chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non ngôi sao xanh
17 2163/STC-QLG.CS 10/09/2020 V/v điều chuyển tài sản được mua sắm trong thời gian thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ
18 2162 /STC-QLNS 09/09/2020 V/v kinh phí cấp trùng thẻ Bảo hiểm y tể (BHYT) giai đoạn 2015-2018.
19 2161 /STC-HCSN 09/09/2020 V/v điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn để thanh toán 02 dự án Trạm cấp nước Đông Mỹ xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh và Tuyến ống cấp nước xã Tân Quới, xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình
20 2159/STC-VP 09/09/2020 V/v cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc và giám sát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020