VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2138 /STC-QLG.CS 08/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư ngành cơ khí của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp
2 2137 /STC-TCĐT 08/09/2020 V/v thành lập Hội đồng thẩm định dự toán lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050
3 2136 /STC- TCĐT 08/09/2020 V/v đóng góp dự thảo Tờ trình của UBND Tỉnh và Nghị quyết của HĐND Tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2016-2020
4 2135/STC-QLNS 08/09/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2021
5 2134 /STC-QLNS 08/09/2020 V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm 2021.
6 152/BC-STC 08/09/2020 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2020
7 151/BC-STC 08/09/2020 Báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng quý III và 09 tháng đầu năm 2020
8 297 /STC-QLNS 07/09/2020 V/v thông báo rút dự toán kinh phí thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ đợt 5 năm 2020
9 296 /STC-QLNS 07/09/2020 V/v thông báo rút dự toán kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng lĩnh vực phi nông nghiệp năm 2020.
10 295 /STC-HCSN 07/09/2020 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2020
11 2132/STC-QLNS 07/09/2020 V/v danh mục nhiệm vụ chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2021
12 2131/STC-QLG&CS 07/09/2020 V/v xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2021
13 2130 /STC-HCSN 07/09/2020 V/v góp ý dự thảo kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025
14 2129/STC-HCSN 07/09/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
15 2128/STC-HCSN 07/09/2020 V/v kinh phí đầu tư mua sắm, lắp đặt thiết bị cầu truyền hình trực tuyến của Trường Chính trị năm 2020
16 2126 /STC-QLG.CS 07/09/2020 V/v phê duyệt phương án xử lý tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ Nhà nước
17 2125 /STC-QLNS 07/09/2020 V/v hỗ trợ chế độ thôi việc đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã do dôi dư theo Nghị quyết số 317/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh
18 2124/STC-TCĐT 07/09/2020 V/v kinh phí hoạt động của Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cao Lãnh
19 2123 /STC-VP 07/09/2020 V/ đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân
20 2120/STC-HCSN 07/09/2020 V/v hướng dẫn sử dụng, quyết toán phí ủy thác NHCSXH