VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2106 /STC-TCĐT 04/09/2020 V/v góp ý kiến dự thảo Kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các cụm dân cư vượt lũ giai đoạn 01 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 2105 /STC-TCDN 04/09/2020 V/v tăng vốn điều lệ tại Petimex để giảm vốn nhà nước nắm giữ dưới 65% vốn điều lệ
3 2104 /STC-TCDN 04/09/2020 V/v hỗ trợ chi phí đầu tư Nhà hàng ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản địa phương đối với Nhà hàng sinh thái Khánh Thu
4 2103/STC-TCDN 04/09/2020 V/v góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND Tỉnh
5 36/CV-TTr 03/09/2020 V/v đăng ký danh sách tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra năm 2020
6 286 /STC-HCSN 03/09/2020 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2020
7 2100/STC-QLG.CS 03/09/2020 V/v xin chủ trương mua sắm trang thiết bị y tế cho 03 đơn vị thuộc Sở Y tế
8 2099/STC-QLG.CS 03/09/2020 V/v phê duyệt phương án xử lý tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ Nhà nước
9 2098 /STC-QLG.CS 03/09/2020 V/v phê duyệt phương án xử lý tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ Nhà nước
10 2097 /STC-QLG.CS 03/09/2020 V/v thực hiện Chỉ số cải cách hành chính 08 tháng đầu năm 2020
11 2096/STC-TCDN 03/09/2020 V/v kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp
12 2095 /STC-HCSN 03/09/2020 V/v ý kiến việc đầu tư mua sắm, lắp đặt thiết bị cầu truyền hình trực tuyến của Trường Chính trị
13 2094/STC-QLG.CS 03/09/2020 V/v Xác lập sở hữu toàn dân và xử lý tài sản được xác lập sở hữu toàn dân
14 148 /STC-VP 03/09/2020 V/v báo cáo công tác CCHC quý III năm 2020
15 147 /BC-STC 03/09/2020 Báo cáo số liệu phần mềm tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại
16 44/TB-HĐTĐGĐ 01/09/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
17 43/TB-HĐTĐGĐ 01/09/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
18 42/TB-HĐTĐGĐ 01/09/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
19 41/TB-HĐTĐGĐ 01/09/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
20 2092 /STC-TCDN 01/09/2020 V/v phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp và Công ty CP TMDK Đồng Tháp