VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2075/STC-HCSN 31/08/2020 V/v quy định mức chi kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 2074 /STC-HCSN 31/08/2020 V/v kinh phí phục vụ công tác đăng ký doanh nghiệp, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp năm 2020, 2021
3 2072 /STC-HCSN 31/08/2020 V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo và chỉnh sửa chương trình, biên soạn giáo trình năm 2020
4 2071 /STC-QLNS 31/08/2020 V/v hoàn trả số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa cho Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương Mại – Dịch vụ Bình Hòa.
5 2070 /STC-QLG.CS 31/08/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu in ấn tài liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
6 2069 /STC-QLG.CS 31/08/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất, vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh đợt 3
7 2068/STC-TTr 31/08/2020 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Trạng.
8 2067/STC-QLNS 31/08/2020 V/v chuẩn bị nội dung phát biểu tại phiên họp UBND Tỉnh trực tuyến thường kỳ tháng 8 năm 2020.
9 2066 /STC-VP 31/08/2020 V/v cung cấp số liệu phục vụ báo cáo phát triển Chính phủ điện tử quý III năm 2020
10 2065/STC-QLNS 31/08/2020 V/v kinh phí thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
11 2064/STC-VP 31/08/2020 V/v đề xuất thành tựu KT-XH tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng giai đoạn tiếp theo
12 145 /BC-STC 31/08/2020 Kết quả thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 02/3/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh (giai đoạn 2017 - 2020)
13 143 /STC-QLNS 31/08/2020 V/v báo cáo nguồn và nhu cầu kinh phí tăng thêm cải cách tiền lương năm 2019.
14 90/STC-TCDN 28/08/2020 V/v mời khảo sát thực tế
15 2062/STC-QLG.CS 28/08/2020 V/v ý kiến về việc đầu tư dự án
16 2061/STC-QLG&CS 28/08/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
17 2060/STC-QLG&CS 28/08/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
18 2059/STC-QLG&CS 28/08/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
19 2058/STC-QLG&CS 28/08/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
20 2057/STC-QLG&CS 28/08/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp