VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2366/STC-HCSN 01/10/2020 V/v kinh phí tổ chức uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại 4 huyện có nguy cơ cao năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp.
2 2365/STC-TCDN 01/10/2020 V/v cấp bù lãi suất cho vay dự án xây dựng hệ thống cấp nước xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (Công suất: 3.000m 3 /ngày.đêm) Quý 3
3 2364/STC-TCDN 01/10/2020 V/v cấp bù lãi suất cho vay dự án xây dựng hệ thống cấp nước xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (giai đoạn 1: công suất 1.500m3 /ngày.đêm) Quý 3
4 2363 /STC-QLNS 01/10/2020 V/v thay đổi thiết bị, phần mềm chuyên dùng phục vụ công tác bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
5 2362/STC-TCĐT 01/10/2020 V/v kinh phí thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu tại thành phố Sa Đéc
6 2362/STC-TCĐT 01/10/2020 V/v kinh phí thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu tại thành phố Sa Đéc
7 2361 /STC-HCSN 01/10/2020 V/v bổ sung có mục tiêu cho huyện Tháp Mười kinh phí hỗ trợ xây dựng Dự án mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP - sản phẩm từ sen
8 2361 /STC-HCSN 01/10/2020 V/v bổ sung có mục tiêu cho huyện Tháp Mười kinh phí hỗ trợ xây dựng Dự án mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP - sản phẩm từ sen
9 2360/STC-TCĐT 01/10/2020 V/v cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án Trạm cấp nước sinh hoạt khu vực Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, giai đoạn 1
10 2359 /STC-HCSN 01/10/2020 V/v điều chỉnh nội dung chi trong dự toán không thực hiện tự chủ của Hội Đông y năm 2020
11 2359 /STC-HCSN 01/10/2020 V/v điều chỉnh nội dung chi trong dự toán không thực hiện tự chủ của Hội Đông y năm 2020
12 2358/STC-QLNS 01/10/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ngoài các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP.
13 2358/STC-QLNS 01/10/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ngoài các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP
14 2357/STC-QLNS 01/10/2020 V/v ý kiến hỗ trợ kinh phí xây dựng sân bóng đá mini
15 2356 /STC-HCSN 01/10/2020 V/v xử lý số dư tạm ứng ngân sách của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ
16 2356 /STC-HCSN 01/10/2020 V/v xử lý số dư tạm ứng ngân sách của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản (đơn vị đã giải thể)
17 2355 /STC-VP 01/10/2020 V/v đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân
18 2355 /STC-VP 01/10/2020 V/v đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân
19 164/BC-STC 01/10/2020 Báo cáo Số liệu phần mềm tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại
20 164/BC-STC 01/10/2020 Báo cáo Số liệu phần mềm tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại (Từ ngày 02/9/2020 đến ngày 01/10/2020)