VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1534 /STC-QLG&CS 06/07/2020 V/v cử người tham gia Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự
2 1533/STC-HCSN 06/07/2020 V/v hỗ trợ kinh phí chi trợ cấp thôi việc cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh (đợt 1/2020) và bổ sung kinh phí tiền lương năm 2020.
3 1532 /STC-HCSN 06/07/2020 V/v có ý kiến về báo cáo tình hình dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2018-2020 và kế hoạch dự toán năm 2021, 03 năm 2021-2023
4 114/STC-VP 06/07/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 51/KH- UBND ngày 01/3/2018 của UBND Tỉnh
5 09 /BC-STC 06/07/2020 Báo cáo Giá cả thị trường và công tác quản lý giá 06 tháng đầu năm 2020
6 1531 /STC-HCSN 03/07/2020 V/v bổ sung có mục tiêu cho huyện, thị xã, thành phố kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng lĩnh vực phi nông nghiệp năm 2020
7 1530 /STC-HCSN 03/07/2020 V/v bố trí kinh phí thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp, xử lý ô nhiễm môi trường và đóng cửa bãi rác Hòa Thành, huyện Lai Vung
8 1529 /STC-QLNS 03/07/2020 V/v kinh phí ôn thi và thi tuyển cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2020
9 1528 /STC-VP 03/07/2020 V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng Tỉnh
10 1527 /STC-HCSN 03/07/2020 V/v góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2020 của HĐPHLNTGPL
11 1526 /STC-QLG.CS 03/07/2020 V/v ý kiến dự toán gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị văn phòng thuộc dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (Gói thầu số 25b)
12 69 /STC-QLG&CS 02/07/2020 V/v mời họp
13 1525/STC-TCĐT 02/07/2020 V/v góp ý chi phí lập điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự theo tiêu chí đô thị loại V
14 1523 /STC-QLNS 02/07/2020 V/v báo cáo các khoản tạm thu, tạm giữ chưa qua ngân sách.
15 1522 /STC-QLG.CS 02/07/2020 V/v thực hiện Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính
16 1521/STC-VP 02/07/2020 V/v góp ý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
17 1520 /STC-HCSN 02/07/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện dự toán 06 tháng đầu năm 2020
18 1519 /STC-HCSN 02/07/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Tổ chức Hội chợ Triển lãm Nhịp cầu Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2020
19 1518 /STC-QLG.CS 02/07/2020 V/v điều chuyển tài sản từ Vườn Quốc gia Tràm chim sang Chi cục Kiểm lâm quản lý, sử dụng.
20 1517/STC-QLG.CS 02/07/2020 V/v điều chuyển tài sản từ Vườn Quốc gia Tràm chim sang Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Tỉnh.