VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1247/STC-TCĐT 02/06/2020 V/v góp ý Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 3).
2 1246/STC-TCĐT 02/06/2020 V/v góp ý thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án do Vườn Quốc gia Tràm Chim làm chủ đầu tư
3 1245 /STC-TCĐT 02/06/2020 V/v góp ý thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án phòng, chống sạt lở giai đoạn 2021 - 2025
4 1244 /STC-TCĐT 02/06/2020 V/v góp ý thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án giao thông GĐ 2021 - 2025
5 1243 /STC-QLG.CS 02/06/2020 V/v điều chuyển xe ô tô của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng sang Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, sử dụng
6 1242/STC-QLG.CS 02/06/2020 V/v thanh lý xe ô tô của Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.
7 1241/STC-QLG.CS 02/06/2020 V/v thanh lý xe ô tô của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tam Nông.
8 56 /STC-TCDN 01/06/2020 V/v Mời họp (về việc mua lại các trạm cấp nước nông thôn trong năm 2020 theo nội dung Công văn số 254/CN&MTĐT ngày 14/05/2020 của Công ty CP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp)
9 55 /STC-TCDN 01/06/2020 V/v Mời họp (về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà)
10 53/STC-TCDN 01/06/2020 V/v mời họp (Hồ sơ đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 50, tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và Giá trị tài sản của Công ty CP Sao Mai)
11 164 /TB-STC 01/06/2020 Thông báo V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp
12 163 /STC-QLNS 01/06/2020 V/v thông báo rút dự toán kinh phí đào tạo các lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2020 cho ngân sách các huyện
13 1240/STC-TCĐT 01/06/2020 Về việc ghi vốn thanh toán công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Tháp Mười đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
14 1239 /STC-TCDN 01/06/2020 V/v triển khai Thông tư số 40/2020/TT-BTC
15 1238 /STC-TCDN 01/06/2020 V/v báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/09/2019 của Chính phủ
16 1237/STC-TCĐT 01/06/2020 V/v chủ trương mua sắm, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của 04 Trung tâm Y tế: Thành phố Sa Đéc, huyện Tháp Mười, thị xã Hồng Ngự và huyện Cao Lãnh
17 1236 /STC-HCSN 01/06/2020 V/v kinh phí trang bị thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 phục vụ năm học 2020-2021
18 1235 /STC-HCSN 01/06/2020 V/v ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Quy định nội dung, mức chi kinh phí đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 1234 /STC-HCSN 01/06/2020 V/v góp ý Quy chế phối hợp quản lý Lưu học sinh đang học tập tại tỉnh Đồng Tháp
20 1233 /STC-HCSN 01/06/2020 V/v xin ý kiến dự thảo Nghị quyết