VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1232 /STC-QLCS.G 01/06/2020 V/v cho ý kiến về tài sản công của Trạm cấp nước Bình Tấn
2 1231/STC-HCSN 01/06/2020 V/v rà soát các đề án liên doanh, liên kết có thành lập mới pháp nhân.
3 21/BC-STC 29/05/2020 Báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan thanh tra nhà nước Từ năm 2013 đến 31/3/2020
4 1230/STC-HCSN 29/05/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 11/7/2018 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
5 1229 /GUQ-STC 29/05/2020 GIẤY UỶ QUYỀN
6 1228 /STC-HCSN 29/05/2020 V/v góp ý Kế hoạch biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp
7 1227 /STC-HCSN 29/05/2020 V/v cập nhật lương hàng tháng vào phần mềm theo dỏi CBCC
8 1226 /ĐN-STC 29/05/2020 V/v đề nghị chấp thuận chủ trương phát sinh khối lượng và bổ sung hạng mục công trình Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Trụ sở làm việc Sở Tài chính
9 1225/STC-VP 29/05/2020 Tham dự Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
10 1223/STC-QLG.CS 29/05/2020 V/v báo cáo xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù.
11 1222/STC-QLG&CS 29/05/2020 V/v nội dung trả lời đơn khiếu nại của Công ty TNHH Nguyễn Vang
12 1221/STC-QLG&CS 29/05/2020 V/v báo cáo các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
13 1220 /STC-QLG&CS 29/05/2020 V/v ý kiến điều chỉnh dự án đầu tư Khu dân cư Ngô Thị Thúy Vân tại thành phố Sa Đéc
14 1219/STC-QLG&CS 29/05/2020 V/v thống nhất phương pháp xác định giá đất
15 1218/STC-QLG&CS 29/05/2020 V/v thống nhất phương pháp xác định giá đất đối với Công ty Điện lực Miền Nam TNHH
16 1217 /STC-TCDN 29/05/2020 V/v đề xuất dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp An Hòa của Công ty CP Hùng Cá Hồng Ngự
17 1216 /STC-TCDN 29/05/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp
18 1215 /STC-TCDN 29/05/2020 V/v hướng dẫn việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020
19 1214 /STC-TCĐT 29/05/2020 V/v ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc trên địa bàn Tỉnh
20 1213/STC-HCSN 28/05/2020 V/v góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch khuyến công giai đoạn 2016-2020 và Chương trình khuyến công tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025.