VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1155/STC-QLG.CS 22/05/2020 V/v điều chuyển xe ô tô phục vụ công tác
2 1154 /STC-QLG.CS 22/05/2020 V/v thanh lý xe ô tô của Trung tâm Giám định chất lượng công trình xây dựng.
3 1153 /STC-HCSN 22/05/2020 V/v kinh phí phối hợp tổ chức Chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp (lần 2)
4 1152/STC-QLG&CS 22/05/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Phương Vũ
5 1151/STC-QLG&CS 22/05/2020 V/v phê duyệt tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân
6 1150 /STC-TCDN 22/05/2020 V/v gia hạn thời gian xử lý văn bản
7 1149 /STC-TCDN 22/05/2020 V/v điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản, bột cá và mỡ cá Phát Tiến 3 tại huyện Cao Lãnh của Công ty CP Thức ăn Chăn nuôi Phát Tiến 3
8 DS 21/05/2020 Danh sách nhân sự chính thức được cử đến làm việc tại trung tâm kiểm soát tthc và phục vụ hành chính công
9 50/STC-QLG&CS 21/05/2020 V/v mời họp
10 1148/STC-QLG.CS 21/05/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị và xây dựng nhà xe của Văn phòng Đăng kí đất đai
11 1147/STC-QLG.CS 21/05/2020 V/v thanh lý xe ô tô của Trường trung cấp Tháp Mười.
12 1146/STC-QLG.CS 21/05/2020 V/v thanh lý xe ô tô của Trường trung cấp Thanh Bình.
13 1145/STC-QLG.CS 21/05/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường
14 1144 /STC-QLG.CS 21/05/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất, vật tư tiêu hao theo máy cho Bệnh viện Phổi năm 2020-2021
15 1143 /STC-HCSN 21/05/2020 V/v góp ý định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 1142 /STC-HCSN 21/05/2020 V/v góp ý dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
17 1141/STC-TCDN 21/05/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Tỉnh
18 1140/STC-VP 21/05/2020 V/v góp ý đề nghị khen thưởng
19 1138 /STC-TCĐT 21/05/2020 V/v hỗ trợ kinh phí để thực hiện gói thầu số 13 thuộc dự án “Thiết bị phát thanh, truyền hình kỹ thuật số” và mua sắm thường xuyên
20 1137/STC-QLG&CS 21/05/2020 V/v phê duyệt giá cho thuê đất nuôi trồng thủy sản đối với ông Trần Văn Ben