VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1136/STC-QLG&CS 21/05/2020 V/v ý kiến về kiến nghị của Công ty TNHH Hùng Cá
2 1135/STC-QLG&CS 21/05/2020 V/v cung cấp thông tin địa điểm đầu tư Tòa nhà điều hành Viễn thông MobiFone Đồng Tháp
3 1134/STC-QLG&CS 21/05/2020 V/v đề xuất hình thức đầu tư đối với Dự án Khu dân cư mới phường Mỹ Phú
4 1133/STC-QLG&CS 21/05/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
5 1132 /STC-QLG.CS 21/05/2020 V/v thu hồi căn nhà số 05-07 Hai Bà Trưng, phường 2, thành phố Cao Lãnh
6 17/TB-HĐTĐGĐ 20/05/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
7 16/TB-HĐTĐBGĐ 20/05/2020 Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2020 – 2024) tỉnh đồng tháp
8 1131 /STC-TCDN 20/05/2020 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch thúc đẩy phát triển doanh nghiệp số theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
9 85/STC-QLNS 19/05/2020 Báo cáo Về việc cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025
10 84 /BC-STC 19/05/2020 Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025
11 83/STC- TCĐT 19/05/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công từ đầu năm đến tháng 4/2020
12 82/STC-VP 19/05/2020 V/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2020
13 81/STC-VP 19/05/2020 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X
14 1130/STC-HCSN 19/05/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm giai đoạn 2021-2025.
15 1129 /STC-TCDN 19/05/2020 V/v Dự thảo Hợp đồng ủy thác quản lý điều hành Quỹ Phát triển Đất Tỉnh
16 1128 /STC-TCDN 19/05/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
17 1127 /STC-TCDN 19/05/2020 V/v thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quyc hế cho vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp
18 1126/STC-QLNS 19/05/2020 V/v chuẩn bị nội dung xây dựng Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021-2025
19 1125/STC-QLNS 19/05/2020 V/v báo cáo tình hình hoạt động các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
20 1124 /STC- TCĐT 19/05/2020 V/v phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2020