VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1123/STC-VP 19/05/2020 V/v giới thiệu mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020
2 1122/STC-HCSN 19/05/2020 V/v điều chỉnh dự toán năm 2020 ủa các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh do điều chỉnh biên chế.
3 1121/STC-QLG&CS 19/05/2020 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản
4 1120/STC-QLG.CS 19/05/2020 V/v phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá xe ô tô
5 1119/STC-HCSN 19/05/2020 V/v điều chỉnh nội dung chi mua sắm tài sản của Sở Công thương.
6 1118/STC-TCĐT 19/05/2020 V/v phân khai chi tiết danh mục công trình hòan thành đã phê duyệt quyết toán còn công nợ (đợt 2)
7 79 /BC-STC 18/05/2020 Báo cáo Công tác tài chính tháng 5 năm 2020
8 78/STC-QLNS 18/05/2020 Báo cáo Tình hình ước thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm Dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020
9 1117/TTr-STC 18/05/2020 Tờ trình Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chƣơng “Vì sự nghiệp Văn thƣ, Lƣu trữ”
10 1116/STC-QLNS 18/05/2020 V/v cấp kinh phí thực hiện theo Nghị định 26/2014/NĐ-CP của Chính phủ đợt 3 năm 2020
11 1115 /STC-TCĐT 18/05/2020 V/v đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Thiết bị Truyền hình kỹ thuật số chuẩn HD của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp
12 1114 /STC-QLG.CS 18/05/2020 V/v chủ trương đầu tư nâng cấp công suất tại Trạm cấp nước Tân Mỹ - AB xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh
13 1113 /STC-HCSN 18/05/2020 V/v rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí xây dựng CPĐT giai đoạn 2016 - 2019
14 1112 /STC-VP 18/05/2020 Danh sách cử thành viên tham gia tổ thẩm định hồ sơ hỗ trợ chính sách theo quyết định số 15/2020/qđ-ttg
15 1111 /STC-QLNS 18/05/2020 V/v kiểm tra số liệu báo cáo quyết toán 2019 và khảo sát định mức chi thường xuyên từ năm 2017 của Công an tỉnh Đồng Tháp
16 1110/STC-QLG.CS 18/05/2020 V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất của Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò
17 1109 /STC-QLG.CS 18/05/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bổ sung Oxy dược dụng cho Bệnh viện Phổi năm 2020
18 1108/STC-QLG.CS 18/05/2020 V/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị chữa cháy của Chi cục Kiểm lâm
19 1107/STC-QLG&CS 18/05/2020 V/v ý kiến dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở bến phà Sa Đéc tại phường 3, TP Sa Đéc
20 1106 /STC-QLNS 18/05/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021 - 2025