VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2274/STC-HCSN 21/09/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.
2 2273/STC-TCDN 21/09/2020 V/v kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp
3 2272/STC-TCĐT 21/09/2020 V/v giải trình chậm giải quyết nội dung kiến nghị của đơn vị
4 2271/STC-TCĐT 21/09/2020 V/v góp ý Nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng huyện Châu Thành
5 2270 /STC-HCSN 21/09/2020 V/v dự toán kinh phí đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, giải pháp thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025, định hướng 2030
6 2269/STC-TCĐT 21/09/2020 V/v thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Lắp đặt hệ thống điện NLMT áp mái Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật giao thông Đồng Tháp 35kW
7 2268/STC-QLNS 21/09/2020 V/v tham mưu giải trình các ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
8 2267 /STC-VP 18/09/2020 V/v điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Trụ sở làm việc Sở Tài chính
9 2266 /STC-QLG.CS 18/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầuvề kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy vi tính thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc giá về dân cư của Công an tỉnh
10 2264 /STC-QLG.CS 18/09/2020 V/v phê duyệt phương án xử lý tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ Nhà nước
11 2262/STC-HCSN 18/09/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện giải ngân nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách cấp tỉnh 06 tháng, 09 tháng và ước thực hiện cả năm
12 2261/STC-HCSN 18/09/2020 V/v kinh phí đi dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
13 2260/STC-HCSN 18/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
14 2259/STC-HCSN 18/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025.
15 2258 /STC-HCSN 18/09/2020 V/v thực hiện chế độ đối với nhà giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 2257/STC-HCSN 18/09/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định
17 2256/STC-VP 18/09/2020 V/v đề xuất TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
18 2254/STC-THTK 18/09/2020 V/v báo cáo kiểm tra, rà soát tình hình lây nhiễm mã độc trong hệ thống mạng của Sở Tài chính
19 2253/STC-VP 18/09/2020 V/v rà soát số lượng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
20 2252/STC-HCSN 18/09/2020 V/v thẩm định kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021.