Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 196/TB-CT 16/02/2022 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đồng Tháp
2 218/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 15/02/2022 V/v tổ chức tiếp công dân theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp
3 12/QĐUBND-TL Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 15/02/2022 Về việc bổ sung và điều chỉnh chức danh, nội dung tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp
4 117/TB-NHCS Ngân hàng Chính sách Xã hội 15/02/2022 Thông báo Chức danh và chữ ký hết hiệu lực
5 169/STP-XD&KTVBQPPL Sở Tư pháp - tỉnh Đồng Tháp 14/02/2022 V/v triển khai Quyết định số 91/QĐ-BTP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
6 151/TB-SYT Sở Y tế - tỉnh Đồng Tháp Loại văn bản: Thông báo Lĩnh vực: 14/02/2022 Thông báo Số điện thoại tiếp nhận thông tin liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp do virus SARS-CoV-2
7 99/KVIX-TH Kiểm toán nhà nước khu vực IX 11/02/2022 V/v Công bố Quyết định Kiểm toán Chuyên đề năm 2022 tại tỉnh Đồng Tháp
8 39/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 11/02/2022 V/v ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, khai thác lỗ hổng bảo mật trên Apache Log4j và Apache HTTP
9 123/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 11/02/2022 Quyết định về việc thực hiện nhiệm vụ vừa điều trị bệnh thông thường, vừa điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh viện Y học cổ truyền
10 388/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 10/02/2022 V/v lấy ý kiến về dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND Tỉnh trình dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 19/01/2017
11 37/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 10/02/2022 V/v Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
12 208/SLĐTBXH-VP Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Đồng Tháp 10/02/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định Số 2230/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ
13 104/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 10/02/2022 Về việc cập nhật lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02/2022
14 04/TB-TTGDNNKTGT Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật giao thông 10/02/2022 Thông báo mức giá đào tạo lái xe năm 2022
15 85/SNGV-VP Sở Ngoại vụ - tỉnh Đồng Tháp 09/02/2022 Triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Ngoại giao năm 2021 (công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước )
16 37/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 09/02/2022 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 09/TB-VPCP ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
17 36/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 09/02/2022 V/v Phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Tỉnh năm 2022
18 112/TTr-VP Thanh tra tỉnh Đồng Tháp 09/02/2022 V/v phối hợp thực hiện Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV
19 64/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 08/02/2022 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
20 42/TCKH Phòng Tài chính – Kế hoạch - UBND huyện Lai Vung 08/02/2022 Thông báo chức vụ và chữ ký của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch