Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 384-CV/BDVTU Ban Dân Vận 21/01/2022 Góp ý dự thảo văn bản
2 58/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 20/01/2022 V/v cập nhật lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2022
3 57/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 20/01/2022 Quyết định về việc điều chỉnh, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
4 25/TB-VPUBND Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 19/01/2022 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại cuộc họp lần 1 năm 2022
5 192/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 19/01/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 125/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
6 135/KH-SNV Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 19/01/2022 Kế hoạch tiếp công dân của Sở Nội vụ năm 2022
7 51/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 18/01/2022 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2021 qua rà soát hết hiệu lực thi hành
8 03/TB-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 18/01/2022 Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Âm lịch năm 2022
9 94/VPUBND-THVX Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 17/01/2022 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
10 68/STP-VP Sở Tư pháp - tỉnh Đồng Tháp 17/01/2022 Triển khai Bộ Tài liệu trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp năm 2021
11 209/TB-STC Sở Tài chính - Tỉnh Sóc Trăng 17/01/2022 V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Đặng Thành Mậu, Phó Giám đốc Sở Tài chính
12 87/VPUBND Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 14/01/2022 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Chương trình giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp năm 2022
13 58/STP-PBGDPL Sở Tư pháp - tỉnh Đồng Tháp 14/01/2022 CV phối hợp phổ biến CV phối hợp phổ biến Bộ tài liệu pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết.
14 27/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 14/01/2022 V/v Thư cảm ơn
15 15/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 14/01/2022 V/v Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền đến năm 2025
16 69/KH-SKHCN Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Đồng Tháp 13/01/2022 Kế hoạch Kiểm tra hoạt động Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nƣớc năm 2022
17 10/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 13/01/2022 V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022
18 01/TB-CAT-PX Công an tỉnh Đồng Tháp 13/01/2022 Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp
19 11/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 12/01/2022 Kế hoạch thăm và chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
20 06/VPUBND-KSTTHC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 12/01/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021