Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 321/KH-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 02/11/2021 V/v Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021
2 2723/VPUBND-KT UBND tỉnh Đồng Tháp 02/11/2021 V/v thực hiện Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ
3 181/KH-BATGT Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp 02/11/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021
4 1720/VPUBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 02/11/2021 V/v đề xuất đăng ký nội dung đưa vào Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022
5 1010-CV/HNDT Ban chấp hành Hội nông dân Tỉnh 02/11/2021 V/v thu hồi và gửi lại Quyết định Thể lệ Hội thi" Gạo ngon Đồng Tháp" lần thứ II, năm 2021
6 1301/VPUBND-ĐTXD UBND tỉnh Đồng Tháp 29/10/2021 V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ
7 78/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông 28/10/2021 Kiểm tra tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
8 3150/SNN-VPĐP BTC HỘI THI TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 28/10/2021 Thể lệ Hội thi“Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Đồng Tháp năm 2021
9 1631/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 28/10/2021 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 624/UBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 27/10/2021 V/v thực hiện Công điện số 1700/CĐ-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19 trong thời gian thực hiện nghị quyết 128/NQ-CP
11 413/BC-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 27/10/2021 V/v Tổng kết Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện,
12 1294/VPUBND-ĐTXD UBND tỉnh Đồng Tháp 27/10/2021 V/v tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên các đoàn tàu nội địa chở khách thường lệ
13 275/TB-SYT Sở Y tế 26/10/2021 Về việc dừng thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho các cán bộ, công chức, người lao động tại các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Tháp
14 2488/TB-SNV Sở Nội Vụ 26/10/2021 Thông báo tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021
15 2484/SNV-TCCC Sở Nội vụ 26/10/2021 Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định và Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
16 1468/VPUBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 26/10/2021 V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác thể chế
17 57/UBND-KSTTHC UBND tỉnh Đồng Tháp 25/10/2021 V/v chính thức mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ ứng dụng e-DongThap đến Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp
18 2636/VPUBND-KT UBND tỉnh Đồng Tháp 25/10/2021 V/v triển khai Thông tư số 89/2021/TT-BTC
19 385/TB-VPUBND UBND tỉnh Đồng Tháp 22/10/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi làm việc với UBND thành phố Sa Đéc về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trong 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021
20 1117/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 22/10/2021 Về việc tuyên truyền, sử dụng các ứng dụng phòng, chống dịch trong tình hình mới thực hiện Kế hoạch 306/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 19/10/2021