Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 517/UBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 05/10/2021 V/v hỗ trợ công dân có nhu cầu di chuyển ra khỏi thành phố Cần Thơ
2 1035/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền Thông 05/10/2021 Về việc yêu cầu kê khai cam kết bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong kết nối CSDL quốc gia về dân cư
3 506/UBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 04/10/2021 V/v cho phép công dân ra khỏi thành phố Cần Thơ di chuyển về tỉnh Đồng Tháp
4 503/UBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 04/10/2021 V/v hỗ trợ công dân có nhu cầu di chuyển ra khỏi thành phố Cần Thơ
5 478-CV/BTGTU Ban tuyên giáo tỉnh Đồng Tháp 04/10/2021 Bình chọn các sự kiện nổi bật năm 2021
6 477-CV/BTGTU Ban Tuyên giáo 04/10/2021 Triển khai , cài đặt ứng dụng "Thông tin Tuyên giáo" trên điện thoại di động
7 298/KH-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 04/10/2021 V/v Kế hoạch Phục hồi và phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp trong Quý IV năm 2021
8 1517/CAT-TM Công an tỉnh Đồng Tháp 03/10/2021 V/v Quy trình phối hợp quản lý, bàn giao người từ ngoài tỉnh tự phát trở về địa phương
9 1516/CAT-CSQLHC Công an tỉnh Đồng Tháp 03/10/2021 V/v phối hợp, hướng dẫn khai báo y tế tại các trụ sở cơ quan, đơn vị
10 498/UBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 01/10/2021 V/v tạo điều kiện cho công dân ra khỏi thành phố Cần Thơ di chuyển đến tỉnh Đồng Tháp
11 346/TB-VPUBND UBND tỉnh Đồng Tháp 01/10/2021 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 30/9/2021
12 294/KH-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 30/09/2021 Kế hoạch về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
13 2225/TB-SNV Sở Nội vụ 30/09/2021 Về việc tham gia xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu”, “Doanh nhân năng động sáng tạo” tỉnh Đồng Tháp năm 2021
14 1014/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 30/09/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin
15 757-TB/TU Tỉnh Ủy Đồng Tháp 29/09/2021 Thông báo Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới
16 1487/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 29/09/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 1486/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 29/09/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 1485/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 29/09/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 1342/VPUBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 29/09/2021 V/v triển khai thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực Chánh Văn phòng (Nguyễn Thành Phương) (22 giờ trước)
20 74/TTCNTT&TT-KT Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông 28/09/2021 v/v yêu cầu đơn vị rà soát thay đổi mật khẩu tài khoản email