Xuất bản thông tin

null Thông tư 33/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Số ký hiệu 33/2022/TT-BTC
Ngày ký 09 thg 6 2022 - 00:00:00
Người ký Võ Thành Hưng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới