Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ 95,5% người có công, người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội

Hỗ trợ 95,5% người có công, người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội

Kết quả này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và các ngành liên quan vào chiều 26/5.

https://dongthap.gov.vn/documents/34223/0/tn.jpg/aff620cc-92cb-6f35-be92-719deb87fabc?t=1590489031600

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu tập trung nguồn lực
 thực hiện hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Tính đến ngày 25/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, phối hợp với các ngành liên quan thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 193.768 đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ (trong đó có 2.019 hộ kinh doanh; 1.354 lao động tự do; 7.529 người có công với cách mạng; 56.376 đối tượng bảo trợ xã hội và 126.490 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo), với tổng kinh phí hơn 194 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm này, các huyện, thị xã, thành phố đã chi hỗ trợ cho 03 nhóm đối tượng (người có công với cách mạng; bảo trợ xã hội; người nghèo, cận nghèo) là 181.763/190.394 người, đạt 95,5%, với tổng kinh phí đã hỗ trợ hơn 181 tỷ đồng.

https://dongthap.gov.vn/documents/34223/0/ld.jpg/d56fd099-d639-ee34-0e8f-b1971eba35a5?t=1590489049017

Người dân huyện Thanh Bình nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi Covid-19

Hiện nay, cấp huyện, cấp xã đang tiếp tục rà soát, tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các nhóm đối tượng là hộ kinh doanh cá thể, lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động, lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh ghi nhận các ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực để triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của việc hỗ trợ, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Chính vì vậy, ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu việc triển khai, chi hỗ trợ phải thực hiện công khai, minh bạch, tránh bỏ sót và trùng lắp đối tượng.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tập trung nguồn lực, nhất là con người để thực hiện việc chi hỗ trợ và tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định đối tượng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chi hỗ trợ kịp thời cho người dân. Cùng với đó là thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện, đôn đốc các địa phương có tiến độ rà soát còn chậm.

*Triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, thời gian qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến với các địa phương, lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến thăm hỏi tình hình người dân, doanh nghiệp đồng thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn v.v..

Hữu Nghĩa

Nguồn: dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1