Xuất bản thông tin

null Sở Tài chính trao quyết định công tác cán bộ.

Sở Tài chính trao quyết định công tác cán bộ.

Chiều ngày 28/8, ông Ngô Hồng Chiều – Giám đốc Sở Tài chính đã trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Ngô Quốc Ân – Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp và ông Lý Cẩm Nghĩa – Chánh thanh tra Sở từ ngày 01/9/2020. Đồng thời trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diện – Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp về làm Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp; Ông Lê Giang Phó Chánh Thanh tra giữ chức vụ Thanh tra Sở; ông Đoàn Đức Duy – Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách về làm Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp Chuyên viên phòng Quản lý ngân sách giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách; bà Nguyễn Thị Diễm Hương thanh tra viên phòng Thanh tra giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra; bà Nguyễn Thị Thúy Hoa Trưởng phòng Nghiệp vụ II Trung Tâm dịch vụ tài chính về làm Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp từ ngày 01/9/2020.

Giám đốc Sở ông Ngô Hồng Chiều và bà Ngô Thị Ngọc Sương – Phó Giám đốc Sở trao Quyết định
và hoa cho ông Ngô Quốc Ân và ông Lý Cẩm Nghĩa

Giám đốc Sở ông Ngô Hồng Chiều và bà Ngô Thị Ngọc Sương – Phó Giám đốc Sở trao Quyết định
và hoa cho ông
Đoàn Đức Duy, Lê Giang và bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Diện, Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Thị Thúy Hoa.

Giám đốc Sở Tài chính ông Ngô Hồng Chiều đã ghi nhận những thành quả mà ông Ngô Quốc Ân và ông Lý Cẩm Nghĩa đã đóng góp cho Sở Tài chính trong thời gian qua, đồng thời mong muốn ông Ngô Quốc Ân và ông Lý Cẩm Nghĩa sẽ có nhiều đóng góp cho địa phương nơi cư trú để tạo dựng được hình ảnh công chức ngành Tài chính.

Bên cạnh đó Ông Ngô Hồng Chiều cũng chúc mừng các Lãnh đạo và công chức được giao nhiệm vụ mới sẽ cố gắng tiếp tục nỗ lực lãnh đạo cùng phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để không kỳ vọng của Ban Lãnh đạo đã tin tưởng đề bạt và phân công.

Hữu Nghĩa

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1