Xuất bản thông tin

null Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng cơ bản

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng cơ bản

Đây là nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác xây dựng cơ bản diễn ra vào sáng ngày 03/3.

Hội nghị do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa
 và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:
 Trần Trí Quang, Huỳnh Minh Tuấn, Đoàn Tấn Bửu chủ trì

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu từng Sở, ngành và địa phương phải thấy được trách nhiệm của mình trong từng khâu, không đổ lỗi, tăng cường công tác phối hợp, đánh giá lại những tồn tại trong từng năm và có giải pháp khắc phục cụ thể, quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu đã cam kết với Uỷ ban nhân dân tỉnh ngay từ đầu năm. Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ thực hiện việc đánh giá năng lực từng Sở, ngành, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng cơ bản.

Kế hoạch vốn của tỉnh năm 2020 là trên 4.600 tỷ đồng, trong đó có 733 tỷ đồng năm 2019 chuyển sang. Đến cuối năm, kết quả giải ngân là 3.475 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 75,35% (thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 3,31%).

Có 19 chủ đầu tư giải ngân trên 85% gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Phát triển Quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện: Tháp Mười, Lấp Vò, Châu Thành v.v..

131 dự án giải ngân đạt 100% với tổng kế hoạch vốn trên 1.000 tỷ đồng, trong đó có một số dự án trọng điểm như: Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông Tiền khu vực xã Bình Hàng Trung (huyện Cao Lãnh); Phòng chống sạt lở sông để bảo vệ dân cư tại các khu vực xung yếu trên địa bàn tỉnh; Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền (thành phố Cao Lãnh).

Tuy nhiên, có 160 dự án không giải ngân hết kế hoạch, số vốn còn lại trên 1.000 tỷ đồng. Theo các chủ đầu tư, nguyên nhân là do vướng thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị đầu tư chậm; công tác lập, đăng ký kế hoạch vốn chưa phù hợp với tiến độ triển khai của dự án; triển khai thi công chậm v.v..

Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là 3.929 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ chi tiết 2.971 tỷ đồng, chiếm 76% kế hoạch. Các dự án, công trình đã được giao kế hoạch vốn đến nay giải ngân gần 34 tỷ đồng.

Hữu Nghĩa

Nguồn: dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới