Xuất bản thông tin

null Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 của Kiểm toán Nhà nước quy định về khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước

Số ký hiệu 01/2021/QĐ-KTNN
Ngày ký 24 thg 2 2021 - 00:00:00
Người ký Hồ Đức Phớc
Trích yếu V/v quy định về khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới