Xuất bản thông tin

null Triển khai Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy đến hơn 2.200 đảng viên

Trang chủ Hoạt động của Đảng, Đoàn thể và các tổ chức.

Triển khai Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy đến hơn 2.200 đảng viên

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI đã ban hành 06 Nghị quyết và 10 Kết luận chuyên đề. Sáng ngày 17/3, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận đến cán bộ chủ chốt các cấp trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong: Tỉnh ủy đã có sự đổi mới trong xây dựng, ban hành
và triển khai Nghị quyết, Kết luận, thì việc học tập cũng phải có sự đổi mới
và đặt tinh thần trách nhiệm cao

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong nhấn mạnh, các Nghị quyết, Kết luận được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai lần này bao trùm trên tất cả các lĩnh vực, hoạt động, từ công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ, đến phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều kết luận chuyên đề liên quan như: tái cơ cấu nông nghiệp, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chuyển đổi số; an ninh quốc phòng. Đặc biệt là Nghị quyết về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, mang giá trị rất lớn, đòi hỏi sự nâng cao nhận thức của toàn Đảng bộ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị lần này còn có sự đổi mới về đội ngũ báo cáo viên. Đây là những đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp tham gia ở các tổ công tác và tham mưu xây dựng Nghị quyết, Kết luận, nắm bắt sâu các nội dung cốt lõi, trọng tâm của Nghị quyết, Kết luận.

Với khối lượng nội dung lớn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên tập trung tiếp thu, lĩnh hội nội dung quan trọng của các Nghị quyết, Kết luận, đặt tinh thần trách nhiệm cao trong học tập. Sau hội nghị, các cấp ủy đảng tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận và đưa vào thực tiễn tại cấp ủy, địa phương, đơn vị mình.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 02 ngày. Trong buổi sáng 17/3, đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU tại điểm cầu chính

Đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 27/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác dân vận đến năm 2025.

vhp

nguồn:dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1