Bản tin cải cách hành chính

Chống thất thu thuế trong chuyển nhượng bất động sản

img

Ngày 28/4/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3849/BTC-TCT về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Văn bản mới

Văn bản mới

Thông báo

Thông báo

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu