Thông tin liên hệ Sở tài chính

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 33, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 851 241 – Fax: 02773 853 354

Email: stc@dongthap.gov.vn

Văn bản mới

Văn bản mới

Thông báo

Thông báo

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu