Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 153/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông 02/03/2021 V/v tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 76 /UBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 01/03/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước diễn biến mới tại khu vực biên giới
3 13/TB-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 01/03/2021 Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Ðồng Tháp
4 51/QD-SGTVT Sở Giao thông Vận tải 26/02/2021 Quyết định điều chỉnh biểu đồ chạy xe
5 211/VPUBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 24/02/2021 Về kết luận cuộc họp BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp quý 1 năm 2021
6 207/SLĐTBXH-BTPCTNXH 24/02/2021 V/v chuyển địa điểm ho t đ n Điểm tư vấn cai n hi n ma t y t i c n đồn
7 220/VPUBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 22/02/2021 /VPUBND-TCD-NC
8 80/SNGV-VP Sở Ngoại Vụ 19/02/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Ngoại giao
9 215/VPUBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 19/02/2021 Về việc triển khai Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 17/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
10 127/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông 19/02/2021 V/v tuyên truyền việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau tết nguyên đán Tân Sửu 2021 và công tác phòng chống dịch Covid-19
11 361/SVHTTDL-QLVH Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/02/2021 V/v thực hiện công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn Tỉnh
12 194/VPUBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 18/02/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021
13 188/VPUBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 18/02/2021 V/v truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021
14 171/VPUBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 17/02/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT của Bộ Y tế
15 66/UBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 16/02/2021 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
16 51/KH-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 09/02/2021 Kế hoạch Ứng phó dịch COVID-19 xảy ra trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 500/CV-BCĐ UBND tỉnh Đồng Tháp 09/02/2021 V/v bảo mật thông tin cá nhân đối với các trường hợp tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2)
18 163/VPUBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 09/02/2021 V/v tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch Covid-19
19 1053/QĐ-BYT Bộ Y Tế 06/02/2021 Về việc ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
20 99/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 02/02/2021 V/v giải trình kiến nghị của địa phương tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021