Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 408/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông 13/05/2021 V/v sử dụng thông tin trên mạng đảm bảo quy định pháp luật
2 201/UBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 13/05/2021 Về việc chấn chỉnh hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước
3 266/UBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 11/05/2021 Về việc phòng ngừa hoạt động vi phạm pháp luật của nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép fxtradingmakets
4 381/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 10/05/2021 V/v phối hợp triển khai ứng dụng e- Đồng Tháp
5 1482/CV-BCĐ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 08/05/2021 V/v báo cáo danh sách những người đi về từ vùng có dịch về tỉnh
6 186/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 04/05/2021 V/v chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
7 78/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông 29/04/2021 Kết quả tập huấn, hướng dẫn thực hiện tái cấu trúc TTHC và kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia
8 359/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 29/04/2021 V/v phối hợp triển khai phần mềm phòng, chống mã độc tập trung
9 257/UBND-TCD-NC Ùy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 29/04/2021 V/v triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021.
10 35/VPUBND-KSTTHC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 28/04/2021 V/v xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4
11 1361/BCH-TM Bộ chỉ quy quân sự tỉnh Đồng Tháp 27/04/2021 V/v Thành lập đường dây nóng và tài khoản Zalo, Facebook phản ảnh, tiếp nhận thông tin UAV
12 416/BHXH-TT&PTĐT Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp 19/04/2021 V/v tuyên truyền triển khai cài đặt ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động
13 312/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 19/04/2021 V/v tập huấn, hướng dẫn thực hiện kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
14 850/SVHTTDL-QLVH Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 15/04/2021 Về việc tổ chức Lễ Vía Bà Chúa xứ tại Khu di tích Gò Tháp năm 2021
15 70/TB-GDTX Sở Giáo dục tỉnh Đồng Tháp 15/04/2021 Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản Khóa ngày 16/5/2021
16 1187/BCĐ 15/04/2021 V/v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
17 3888/BTT_VP Bộ Tài chính 14/04/2021 V/v Giới thiệu chữ ký Bộ trưởng Bộ Tài chính
18 298/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 13/04/2021 V/v đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và đề xuất nhu cầu giai đoạn 2021 - 2025
19 235/TTr-VP Thanh tra tỉnh 13/04/2021 V/v thông báo tập huấn hệ thống “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo” dành cho Quản trị
20 197/KBĐT-KTNN Kho bạc tỉnh Đồng Tháp 09/04/2021 V/v khai thác dịch vụ cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động trong giao dịch điện tử với KBNN