Lãnh đạo Sở Tài chính

GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Ngô Thị Ngọc Sương
Chức vụ:   Giám đốc Sở Tài chính
Điện thoại: (0277). 3857 879

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Nguyễn Văn Cả
Chức vụ:   Phó Giám đốc Sở Tài chính - Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính
Điện thoại: (0277). 3877 482

Họ và tên: Huỳnh Thị Tuyết Vui
Chức vụ:   Phó Giám đốc Sở Tài chính
Điện thoại: (0277). 3853 328

Văn bản mới

Văn bản mới

Thông báo

Thông báo

Thông báo đấu giá tài sản

28 thg 8 2023 - 09:30:00

Thông báo đấu giá tài sản

03 thg 8 2023 - 09:24:00