VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 177/BC-STC 06/11/2020 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
2 176/BC-STC 06/11/2020 Báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng quý IV và năm 2020
3 176/BC-STC 06/11/2020 Báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng quý IV và năm 2020c
4 2689/STC-TTDVTC 04/11/2020 V/v bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá khi thẩm định giá tài sản nhà nước
5 236T/TB-TTDVTC 27/10/2020 Thông báo về việc đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2021
6 2408 /STC-HCSN 07/10/2020 V/v thẩm định kinh phí tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020
7 112 /STC-TCDN 07/10/2020 V/v mời khảo sát thực tế
8 2399/STC-QLG.CS 06/10/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thiết kế, thi công, trang trí khu gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tỉnh Đồng Tháp tại chương trình “Tuần hàng cá tra và đặc sản Đồng Tháp tại Thành phố Hà Nội năm 2020
9 2395 /STC-HCSN 06/10/2020 V/v báo cáo tình hình tài chính của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp năm 2020
10 2394 /STC-HCSN 06/10/2020 V/v ý kiến về Kế hoạch thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Tháp năm 2020
11 2391/STC-QLG.CS 06/10/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thiết kế, thi công, trang trí khu gian hàng trưng bày các đặc sản tỉnh Đồng Tháp của Trung tâm Xúc tiến thương mại, Du lịch và Đầu tư
12 111 /STC-HCSN 06/10/2020 V/v mời họp trao đổi về dự toán năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và trao đổi các vấn đề tồn tại của Sở NN & PTNT
13 325 /STC-HCSN 05/10/2020 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi nsnn năm 2020
14 2388/STC-QLG&CS 05/10/2020 V/v ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND Tỉnh
15 2387 /STC-HCSN 05/10/2020 V/v kinh phí tổ chức thực hiện Tuần hàng Cá tra và đặc sản Đồng Tháp tại thành phố Hà Nội năm 2020
16 2385 /STC-HCSN 05/10/2020 V/v kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
17 2382 /STC-QLCS-G 05/10/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
18 110/STC-TCĐT 05/10/2020 V/v mời họp Hội đồng thẩm định chi phí lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
19 324/2020/TB-STC 02/10/2020 Thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
20 2380/STC-QLG.CS 02/10/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua giấy, mực in của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp