VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Tên cơ quan ban hành Tên người ký Trích yếu Tập tin đính kèm Thao tác

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 03/STC-VP 08/01/2021 V/v báo cáo rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Tài chính năm 2020
2 202/QĐ-STC 28/12/2020 V/v tặng Giấy khen năm 2020
3 187/BC-STC 20/11/2020 Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
4 183/STC-VP 17/11/2020 Về việc báo cáo cải cách hành chính năm 2020
5 180/BC-STC 09/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài chính năm 2020
6 177/BC-STC 06/11/2020 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
7 176/BC-STC 06/11/2020 Báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng quý IV và năm 2020
8 176/BC-STC 06/11/2020 Báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng quý IV và năm 2020c
9 2689/STC-TTDVTC 04/11/2020 V/v bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá khi thẩm định giá tài sản nhà nước
10 236T/TB-TTDVTC 27/10/2020 Thông báo về việc đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2021
11 2408 /STC-HCSN 07/10/2020 V/v thẩm định kinh phí tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020
12 112 /STC-TCDN 07/10/2020 V/v mời khảo sát thực tế
13 2399/STC-QLG.CS 06/10/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thiết kế, thi công, trang trí khu gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tỉnh Đồng Tháp tại chương trình “Tuần hàng cá tra và đặc sản Đồng Tháp tại Thành phố Hà Nội năm 2020
14 2395 /STC-HCSN 06/10/2020 V/v báo cáo tình hình tài chính của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp năm 2020
15 2394 /STC-HCSN 06/10/2020 V/v ý kiến về Kế hoạch thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Tháp năm 2020
16 2391/STC-QLG.CS 06/10/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thiết kế, thi công, trang trí khu gian hàng trưng bày các đặc sản tỉnh Đồng Tháp của Trung tâm Xúc tiến thương mại, Du lịch và Đầu tư
17 111 /STC-HCSN 06/10/2020 V/v mời họp trao đổi về dự toán năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và trao đổi các vấn đề tồn tại của Sở NN & PTNT
18 325 /STC-HCSN 05/10/2020 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi nsnn năm 2020
19 2388/STC-QLG&CS 05/10/2020 V/v ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND Tỉnh
20 2387 /STC-HCSN 05/10/2020 V/v kinh phí tổ chức thực hiện Tuần hàng Cá tra và đặc sản Đồng Tháp tại thành phố Hà Nội năm 2020