Xuất bản thông tin

null Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý

Số ký hiệu 03/2022/NQ-HĐND
Ngày ký 24 thg 3 2022 - 00:00:00
Người ký Phan Văn Thắng
Trích yếu Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý
Cơ quan ban hành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới