Xuất bản thông tin

null Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số ký hiệu 05/NQ-HĐND
Ngày ký 24 thg 3 2022 - 00:00:00
Người ký Phan Văn Thắng
Trích yếu Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan ban hành Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới