Xuất bản thông tin

null Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số ký hiệu 06/2022/NQ-HĐND
Ngày ký 24 thg 3 2022 - 00:00:00
Người ký Phan Văn Thắng
Trích yếu Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan ban hành Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới