Xuất bản thông tin

null Hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân

Hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân

Sáng ngày 08/5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân – truyền thông, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình. Buổi lễ được trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu dự.

Chủ đề truyền thông của lễ ra quân năm nay là “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình”. Nội dung tuyên truyền tập trung về các chế độ Bảo hiểm xã hội, vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách Bảo hiểm xã hội; đặc biệt nhấn mạnh về lợi ích của người dân khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó, mục tiêu đề ra thông qua sự kiện này là có 10.000 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tại Đồng Tháp, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động để nâng cao tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt là Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tính đến 4/2022, toàn tỉnh có hơn 117.800 người tham gia bảo hiểm xã hội, trên 1,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, trên 90.600 người tham gia bảo hiểm tai nạn.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu phát biểu
tại lễ ra quân hưởng ứng của Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội.

Với ý nghĩa đó, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với thân nhân người lao động của cơ quan, đơn vị mình.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp các cơ quan truyền thông thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bảo đảm dễ gần, dễ nghe, tạo sự đồng thuận, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời, đúng quy định.

Đoàn xe cổ động diễu hành trên một số tuyến đường trong nội ô thành phố Cao Lãnh

vhp

nguồn: dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1