Xuất bản thông tin

null Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về 03 dự thảo Đề án trọng tâm

Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về 03 dự thảo Đề án trọng tâm

Đó là dự thảo Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp, Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Đề án Tái cơ cấu ngành Công nghiệp. Các dự thảo Đề án này có giai đoạn thực hiện đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày dự thảo Đề án

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Trần Trí Quang, Đoàn Tấn Bửu và lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh đã cho ý kiến đối với từng dự thảo Đề án để hoàn thiện hơn và phù hợp với mục tiêu, đáp ứng định hướng, kỳ vọng của tỉnh đối với sự phát triển của Đồng Tháp trong thời gian tới.

Bên cạnh thống nhất với nội dung dự thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông bổ sung vào dự thảo Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp một số nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá và giải pháp thực hiện. Trong đó, xác định danh mục đầu tư cho chuyển đổi số và danh mục kêu gọi đầu tư lĩnh vực này, phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, cơ chế và chính sách hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số v.v..

Đối với dự thảo Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị xoay quanh trục nội dung “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân chuyên nghiệp”, từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện. Từng ngành hàng chủ lực phải xác định lộ trình thực hiện, có so sánh lợi thế của ngành hàng với các địa phương lân cận để có sự tăng, giảm phù hợp. Đồng thời, dự thảo Đề án phải tính đến tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp, xác định danh mục kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông sản, trái cây, rau quả v.v. để nâng cao thu nhập cho người dân.

Cho ý kiến đối với dự thảo Đề án Tái cơ cấu ngành Công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tư vấn hoàn thiện lại Đề án theo góp ý của các sở, ngành tỉnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong đó, lưu ý về một số lĩnh vực ưu tiên đầu tư giai đoạn tới, tăng cường các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, điện mặt trời, dược phẩm v.v..

vhp

nguồn: dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1