Xuất bản thông tin

null Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2022

Trang chủ Thông tin giá cả thị trường

Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2022

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2022 tăng 0,07% so với tháng trước; tăng 1,32% so với tháng 12 năm trước và tăng 2,63% so với bình quân cùng kỳ. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm tăng, 02 nhóm giảm và 2 nhóm ổn định so với tháng trước. Cụ thể: Các nhóm tăng gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,16%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,08%; May mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,05%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,38%; Thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,03%; Văn hoá giải trí du lịch tăng 0,15% và Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,01%. Các nhóm giảm gồm: Giao thông giảm 0,66%; Bưu chính viễn thông giảm 0,01%

Xem và tải về

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1