Xuất bản thông tin

null Giá thị trường tháng 12/2019 và công tác quản lý giá năm 2019

Trang chủ Thông tin giá năm

Giá thị trường tháng 12/2019 và công tác quản lý giá năm 2019

Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm 2019 tăng 1,78% so với tháng trước; tăng 5,91% so với tháng 12 năm trước và tăng 2,79% so với bình quân cùng kỳ (12 tháng) năm trước. Giá cả trong tháng chịu ảnh hưởng chủ yếu từ việc biến động giá thực phẩm, nhiên liệu, chất đốt.

Xem và tải về

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:8080