Xuất bản thông tin

null Bộ Tài chính giữ vững vị trí thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Trang chủ Tin chuyên ngành

Bộ Tài chính giữ vững vị trí thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2019, Bộ Tài chính đạt điểm số cao với 94,77 điểm và tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ 2/17 bộ, ngành về cải cách hành chính. Đây là lần thứ 6 liên tiếp Bộ Tài chính luôn nằm trong top 3 Bộ đứng đầu về xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính.

Kết quả này được công bố tại Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 do Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ tổ chức vào ngày 19/5/2020.

Ảnh minh họa

Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2019) được đánh giá ở 17 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, ngành tập trung vào 2 nhóm điểm. Thứ nhất là nhóm A, kết quả chỉ số cải cách hành chính trên 90%, bao gồm 3 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước (95,4%), Bộ Tài chính (94,77%) và Bộ Tư pháp (90,12%).

Nhóm B, đạt kết quả chỉ số cải cách hành chính từ 80-90%, gồm 14 Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Lao động-Thương binh và Xã hội; Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Y tế và GTVT.

Từ kết quả nêu trên, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho rằng vẫn còn một số bộ chưa hoàn thành việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2019. Công tác cải cách thể chế còn một số hạn chế, bất cập.

Bên cạnh đó, còn có 5 bộ chưa hoàn thành việc xử lý, trả lời các kiến nghị của địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của bộ. Một số bộ vẫn còn trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Về kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các tỉnh, TP, Quảng Ninh là địa phương đứng ở vị trí thứ nhất với 90,09%, vị trí thứ 2 là Hà Nội với 84,64%. Xếp ở vị trí cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính cấp địa phương là tỉnh Bến Tre với 73,87%.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, phải cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh - đây là thông tin cốt lõi trong Nghị quyết 68 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Ngoài ra, theo Nghị định, rà soát và kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, ưu tiên nhóm quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hữu Nghĩa

Nguồn: Trang điện tử Bộ Tài chính

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1