Xuất bản thông tin

null Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 5 năm 2020

Trang chủ Thông tin giá tháng

Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 5 năm 2020

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2020 tăng 0,39% so với tháng trước; so với tháng 12 năm trước giảm 0,32% và tăng 3,59% so cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm tăng so với tháng trước: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,83%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,89%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,11%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 1,24%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,53%; Giáo dục tăng 0,01%; Hàng hoá dịch vụ khác tăng 0,26%. Riêng nhóm giao thông giảm 2,53% so với tháng trước. Các nhóm còn lại ổn định.

Xem và tải về

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1