Xuất bản thông tin

null Sở Tài chính trao quyết định công tác cán bộ.

Trang chủ Tin chuyên ngành

Sở Tài chính trao quyết định công tác cán bộ.

Chiều ngày 29/7, ông Ngô Hồng Chiều – Giám đốc Sở Tài chính đã trao Quyết định cho ông Nguyễn Hữu Đức – Phó Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp về làm Trưởng phòng Quản lý giá và công sản từ ngày 01/8/2020. Đồng thời trao Quyết định chuyển công tác cho ông Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng phòng Quản lý giá và công sản về công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp từ ngày 01/8/2020.

Giám đốc Ngô Hồng Chiều trao Quyết định
và hoa cho ông Nguyễn Hữu Đức và ông Nguyễn Minh Tuấn

Giám đốc Sở Tài chính ông Ngô Hồng Chiều đã ghi nhận những thành quả mà ông Nguyễn Minh Tuấn đã đóng góp cho phòng Quản lý giá và công sản cũng như Sở Tài chính trong thời gian công tác tại Sở Tài chính, đồng thời mong muốn ông Nguyễn Minh Tuấn phát huy hơn nữa trong môi trường mới tại Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đồng Tháp.

Bên cạnh đó Ông Ngô Hồng Chiều chúc mừng ông Nguyễn Hữu Đức làm Trưởng phòng Quản lý giá và công sản và kỳ vọng ông Nguyễn Hữu Đức ở cương vị mới, nhiệm vụ mới  sẽ tiếp tục nỗ lực lãnh đạo phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Minh Tuấn cảm ơn sự quan tâm của Ban Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ Trưởng phòng Quản lý giá và công sản trong thời gian qua và đề xuất nhiệm vụ mới tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông nguyễn Minh Tuấn hứa sẽ tiếp tục trau dồi đạo đức, chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao.

Ông Nguyễn Hữu Đức cảm ơn sự quan tâm của Ban Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng đã tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ mới; đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn. Ông Nguyễn Hữu Đức hứa sẽ tiếp tục trau dồi đạo đức, chuyên môn, giữ vững đoàn kết nội bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hữu Nghĩa

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:8080