Xuất bản thông tin

null Giá cả thị trường và công tác quản lý giá 9 tháng đầu năm 2020

Trang chủ Thông tin giá tháng

Giá cả thị trường và công tác quản lý giá 9 tháng đầu năm 2020

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2020 tăng 0,35% so với tháng trước; so với tháng 12 năm trước tăng 0,71% và tăng 4,26% so cùng kỳ năm trước.  Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 08 nhóm tăng so với tháng trước: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,07%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,07%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,14%; Giáo dục tăng 4,12%. Riêng nhóm Giao thông giảm 0,01%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%. Các nhóm còn lại ổn định.

Xem và tải về

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1