Xuất bản thông tin

null Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2020

Trang chủ Thông tin giá cả thị trường

Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2020

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 năm 2020 tăng 0,12% so với tháng trước; so với tháng 12 năm trước tăng 0,83% và tăng 3,89% so cùng kỳ năm trước.  

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 06 nhóm tăng so với tháng trước: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,1%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,02%; Nhà ở, điện nước, chất đốt  và VLXD tăng 0,54%; Giáo dục tăng 0,02%;  Văn hóa; giải trí và du lịch tăng 0,03%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống khác tăng 0,03%. Riêng nhóm Giao thông giảm 0,08%. Các nhóm còn lại ổn định. 

Xem và tải về

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1