Xuất bản thông tin

null Giá cả thị trường tháng 12 năm 2020 và công tác quản lý giá năm 2020

Trang chủ Thông tin giá tháng

Giá cả thị trường tháng 12 năm 2020 và công tác quản lý giá năm 2020

            Nhìn chung, tình hình giá cả thị trường năm 2020 tương đối ổn định. Tuy nhiên, đối với mặt hàng thiết bị y tế như khẩu trang, sát khuẩn ,…do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 nên giá tăng đột biến. Hiện tại, mặt hàng khẩu trang giá đã ổn định dao động từ 25.000-40.000 đồng/hộp/50 cái. 


            Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12  năm 2020 tăng 0,24% so với tháng trước; tăng 1,28% so với tháng 12 năm trước và tăng 4,32% so với bình quân cùng kỳ (12 tháng năm 2019). Giá cả trong tháng chịu ảnh hưởng  chủ yếu từ việc biến động giá lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, chất đốt…  
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 6 nhóm tăng; 02 nhóm giảm và 03 nhóm ổn định giá so với tháng trước. Trong đó chỉ số tăng cao nhất là nhóm hàng giao thông với mức tăng 2,02% so với tháng trước, nhóm giảm giá nhiều nhất là thiết bị và đồ dùng gia đình với mức giảm 0,05% so với tháng trước. 

Xem và tải về

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1