Xuất bản thông tin

null Tăng cường tuyên truyền bảo tồn đa dạng sinh học, các loài hoang dã

Tăng cường tuyên truyền bảo tồn đa dạng sinh học, các loài hoang dã

Ngày 02/02/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban dân dân huyện, thành phố tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 42/CT-TTg về tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; đẩy mạnh tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động và người dân nghiêm túc thực hiện các vấn đề liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể là chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật; không tiêu thụ, sử dụng các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm), Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh v.v. tăng cường phối hợp liên ngành, thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các nguy cấp, các loài di cư.

Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp v.v. tăng cường tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, các loài chim hoang dã di cư và không buôn bán, vận chuyển, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện việc ngăn ngừa, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường hoạt động thực thi các quy định pháp luật về ngăn ngừa và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại.

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về nuôi trồng, phát triển, kinh doanh loài ngoại lai xâm hại; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động thông tin, báo cáo kịp thời khi phát hiện hoặc có sự bùng phát lây lan của loài ngoại lai xâm hại.

Nguồn: 54/UBND-KT

Hữu Nghĩa

Nguồn: dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới

Thông báo