Xuất bản thông tin

null Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông năm 2021

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông năm 2021

Sáng ngày 22/02, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang chủ trì cuộc họp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh để nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông năm 2021.

Những dự án đang vướng mắc được cho ý kiến tháo gỡ tại cuộc họp

Qua nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án của Sở Giao thông vận tải (05 dự án chuyển tiếp và 06 dự án giai đoạn 2021 - 2025), Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (làm chủ đầu tư 06 dự án), Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn theo quy định.

Đối với Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến ĐT.855 đoạn thị trấn Tràm Chim - Hòa Bình, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban Quản lý Đự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ các quy định hiện hành, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ lập báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Ông Trần Trí Quang lưu ý Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh phải khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục các dự án trọng điểm đã bố trí vốn trong năm 2021 (Đường ĐT.857, Đường ĐT.845 Trường Xuân - Tân Phước v.v.) để kịp thời triển khai thi công theo kế hoạch.

Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng tham mưu điều chỉnh phù hợp Quyết định về phân cấp quản lý dự án trên địa bàn tỉnh; có hướng dẫn cụ thể về uỷ thác quản lý dự án - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang cho biết; đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức họp định kỳ 02 lần/tháng để báo cáo tiến độ cũng như thông tin những khó khăn để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Về Dự án Hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Hữu Nghĩa

Nguồn: dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới

Thông báo