Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp

Đồng Tháp tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đặc biệt quan tâm công tác
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp

Mục tiêu thực hiện nhằm khơi dậy và hun đúc tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong mọi người dân, doanh nghiệp Đồng Tháp; kết nối hiệu quả các nguồn lực để tiếp tục xây dựng cộng đồng khởi nghiệp; tập trung hỗ trợ phát triển các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Kế hoạch tập trung vào 04 nội dung gồm: Hỗ trợ tiền khởi nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, kiện toàn và nâng cao năng lực của Hội đồng tư vấn khởi nghiệp tỉnh.

Trong đó, hoạt động phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp tập trung vào hỗ trợ hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp; hoàn thiện sản phẩm; tạo sự khác biệt trong sản phẩm và phát triển các sản phẩm mới.

Cùng với đó là tạo điều kiện tham gia các kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, truyền thông về sản phẩm; hoàn thiện và phát triển trang thương mại điện tử của tỉnh để giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của tỉnh; tham gia thương mại điện tử để mở rộng thị trường; hỗ trợ phát triển các sản phẩm khởi nghiệp chuẩn hóa thành các sản phẩm OCOP; theo dõi hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp tiếp tục phát triển.

Nguồn: 102/KH-UBND

Hữu Nghĩa

Nguồn: dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới